ضرورت بازگشایی جاده بابل به بهنمیر

ضرورت بازگشایی جاده بابل به بهنمیر
بخشدار بهنمیر با بیان اینکه به علت عدم تعریض و بازگشایی جاده بابل به بهنمیر سالانه افراد زیادی جان خود را از دست می دهند، گفت: مسؤولان اقدامات لازم را برای بازگشایی این جاده انجام دهند.

ضرورت بازگشایی جاده بابل به بهنمیر

بخشدار بهنمیر با بیان اینکه به علت عدم تعریض و بازگشایی جاده بابل به بهنمیر سالانه افراد زیادی جان خود را از دست می دهند، گفت: مسؤولان اقدامات لازم را برای بازگشایی این جاده انجام دهند.
ضرورت بازگشایی جاده بابل به بهنمیر

کانون نماز

View more posts from this author