ضریب نفوذ تلفن ثابت در خراسان رضوی 36.5 درصد است/ لزوم ایجاد 79 سایت مخابراتی جدید در مشهد

ضریب نفوذ تلفن ثابت در خراسان رضوی 36.5 درصد است/ لزوم ایجاد 79 سایت مخابراتی جدید در مشهد
مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان رضوی از افتتاح 727 پروژه مخابراتی در دهه مبارک فجر در خراسان رضوی خبر داد و گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت در این استان 36.5 درصد است که حدود یک هزار 292 مرکز تلفن در شماره‌های تلفن ثابت پشتیبانی می‌کند.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در خراسان رضوی 36.5 درصد است/ لزوم ایجاد 79 سایت مخابراتی جدید در مشهد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان رضوی از افتتاح 727 پروژه مخابراتی در دهه مبارک فجر در خراسان رضوی خبر داد و گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت در این استان 36.5 درصد است که حدود یک هزار 292 مرکز تلفن در شماره‌های تلفن ثابت پشتیبانی می‌کند.
ضریب نفوذ تلفن ثابت در خراسان رضوی 36.5 درصد است/ لزوم ایجاد 79 سایت مخابراتی جدید در مشهد

View more posts from this author