ضعف سرمایه‌گذاری در کهگیلویه وبویراحمد/ ابلاغ دستورات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

ضعف سرمایه‌گذاری در کهگیلویه وبویراحمد/ ابلاغ دستورات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستورات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به دستگاه‌های این استان ابلاغ شده است.

ضعف سرمایه‌گذاری در کهگیلویه وبویراحمد/ ابلاغ دستورات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستورات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به دستگاه‌های این استان ابلاغ شده است.
ضعف سرمایه‌گذاری در کهگیلویه وبویراحمد/ ابلاغ دستورات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

خبر جدید

View more posts from this author