طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت پرداخت تسهیلات است

طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت پرداخت تسهیلات است
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: هرمزگان می‌تواند بخش عمده‌ای از تسهیلات بخش کشاورزی صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص دهد و طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت پرداخت تسهیلات است.

طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت پرداخت تسهیلات است

قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: هرمزگان می‌تواند بخش عمده‌ای از تسهیلات بخش کشاورزی صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص دهد و طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت پرداخت تسهیلات است.
طرح‌های پرورش ماهی در قفس و کشت گلخانه‌ای در اولویت پرداخت تسهیلات است

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author