طعم شیرین استقلال را در انقلاب چشیدیم/ مردم در راهپیمایی فردا فتنه‌ها را خنثی می‌کنند

طعم شیرین استقلال را در انقلاب چشیدیم/ مردم در راهپیمایی فردا فتنه‌ها را خنثی می‌کنند
مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه امام صادق(ع) شهرستان آبیک گفت: پیش از نظام جمهوری اسلامی، استقلال به معنای واقعی در کشور وجود نداشت و طعم شیرین آن را در انقلاب چشیدیم.

طعم شیرین استقلال را در انقلاب چشیدیم/ مردم در راهپیمایی فردا فتنه‌ها را خنثی می‌کنند

مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه امام صادق(ع) شهرستان آبیک گفت: پیش از نظام جمهوری اسلامی، استقلال به معنای واقعی در کشور وجود نداشت و طعم شیرین آن را در انقلاب چشیدیم.
طعم شیرین استقلال را در انقلاب چشیدیم/ مردم در راهپیمایی فردا فتنه‌ها را خنثی می‌کنند

View more posts from this author