طلاب و روحانیون با عمل و گفتار خود، مردم را تحت تاثیر قرار دهند

طلاب و روحانیون با عمل و گفتار خود، مردم را تحت تاثیر قرار دهند
امام جمعه شهرستان رودان گفت: طلاب و روحانیون باید با عمل و گفتار خود به‌گونه‌ای رفتار کنند که مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و وظیفه ما طلاب در قبال مردم وظیفه‌ای سنگین است.

طلاب و روحانیون با عمل و گفتار خود، مردم را تحت تاثیر قرار دهند

امام جمعه شهرستان رودان گفت: طلاب و روحانیون باید با عمل و گفتار خود به‌گونه‌ای رفتار کنند که مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و وظیفه ما طلاب در قبال مردم وظیفه‌ای سنگین است.
طلاب و روحانیون با عمل و گفتار خود، مردم را تحت تاثیر قرار دهند

روزنامه قانون

View more posts from this author