طلایی‌پوشان باز هم باختند/ پیکان سواری نداد

طلایی‌پوشان باز هم باختند/ پیکان سواری نداد
در دیدار هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال تیم‌ فوتبال سپاهان در برابر پیکان نتیجه را واگذار کرد.

طلایی‌پوشان باز هم باختند/ پیکان سواری نداد

در دیدار هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال تیم‌ فوتبال سپاهان در برابر پیکان نتیجه را واگذار کرد.
طلایی‌پوشان باز هم باختند/ پیکان سواری نداد

View more posts from this author