طلبه‌ها سرمایه‌های معنوی کشور هستند/ لزوم اقدام فرهنگی حوزه‌های علمیه برای مقابله با دشمن

طلبه‌ها سرمایه‌های معنوی کشور هستند/ لزوم اقدام فرهنگی حوزه‌های علمیه برای مقابله با دشمن
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر لزوم اقدام فرهنگی حوزه‌های علمیه برای مقابله با برنامه‌های دشمن گفت: طلبه‌ها سرمایه‌های معنوی کشور برای تداوم مذهب جعفری هستند.

طلبه‌ها سرمایه‌های معنوی کشور هستند/ لزوم اقدام فرهنگی حوزه‌های علمیه برای مقابله با دشمن

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر لزوم اقدام فرهنگی حوزه‌های علمیه برای مقابله با برنامه‌های دشمن گفت: طلبه‌ها سرمایه‌های معنوی کشور برای تداوم مذهب جعفری هستند.
طلبه‌ها سرمایه‌های معنوی کشور هستند/ لزوم اقدام فرهنگی حوزه‌های علمیه برای مقابله با دشمن

View more posts from this author