طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری آبادان از شرکت نفت و گاز اروندان

طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری آبادان از شرکت نفت و گاز اروندان
عضو شورای شهر آبادان با اشاره به طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری آبادان از پالایشگاه، پتروشیمی و شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با پرداخت این مطالبات طی روزهای آینده حقوق و اضافه‌کار پرسنل شهرداری آبادان پرداخت می‌شود.

طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری آبادان از شرکت نفت و گاز اروندان

عضو شورای شهر آبادان با اشاره به طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری آبادان از پالایشگاه، پتروشیمی و شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با پرداخت این مطالبات طی روزهای آینده حقوق و اضافه‌کار پرسنل شهرداری آبادان پرداخت می‌شود.
طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری آبادان از شرکت نفت و گاز اروندان

View more posts from this author