طوفان جان دختربچه 8 ساله خویی را گرفت/ 6 شهرستان آذربایجان‌غربی درگیر باد و طوفان شدید شدند

طوفان جان دختربچه 8 ساله خویی را گرفت/ 6 شهرستان آذربایجان‌غربی درگیر باد و طوفان شدید شدند
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه امروز با توجه به ورزش باد و طوفان شدید در 6 شهرستان این استان، یک دختربچه 8 ساله خویی جان خود را از دست داد.

طوفان جان دختربچه 8 ساله خویی را گرفت/ 6 شهرستان آذربایجان‌غربی درگیر باد و طوفان شدید شدند

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه امروز با توجه به ورزش باد و طوفان شدید در 6 شهرستان این استان، یک دختربچه 8 ساله خویی جان خود را از دست داد.
طوفان جان دختربچه 8 ساله خویی را گرفت/ 6 شهرستان آذربایجان‌غربی درگیر باد و طوفان شدید شدند

View more posts from this author