ظرفیت بالای کهگیلویه و بویراحمد در تولید گیاهان دارویی

ظرفیت بالای کهگیلویه و بویراحمد در تولید گیاهان دارویی
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن یک میلیون و 700 هزار هکتار جنگل و مرتع ظرفیت قابل توجه‌ای در زمینه کشت گیاهان دارویی به خصوص گیاه آنغوزه دارد.

ظرفیت بالای کهگیلویه و بویراحمد در تولید گیاهان دارویی

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن یک میلیون و 700 هزار هکتار جنگل و مرتع ظرفیت قابل توجه‌ای در زمینه کشت گیاهان دارویی به خصوص گیاه آنغوزه دارد.
ظرفیت بالای کهگیلویه و بویراحمد در تولید گیاهان دارویی

بک لینک رنک 5

wolrd press news

View more posts from this author