«عامل اصلی تصادفات کیست؟» مردم یا مسئولان؟!

«عامل اصلی تصادفات کیست؟» مردم یا مسئولان؟!
نبود زیرساخت مناسب جاده‌های مازندران و رعایت نکردن قوانین و مقررات از سوی رانندگان عامل مهم تصادفات جاده‌ای است.

«عامل اصلی تصادفات کیست؟» مردم یا مسئولان؟!

نبود زیرساخت مناسب جاده‌های مازندران و رعایت نکردن قوانین و مقررات از سوی رانندگان عامل مهم تصادفات جاده‌ای است.
«عامل اصلی تصادفات کیست؟» مردم یا مسئولان؟!

فیلم سریال آهنگ

گیم پلی استیشن

View more posts from this author