عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی در کاشان دستگیر شد

عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی در کاشان دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از شناسایی و دستگیری فردی که از طریق شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به انتشار اکاذیب کرده بود، خبر داد.

عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی در کاشان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از شناسایی و دستگیری فردی که از طریق شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به انتشار اکاذیب کرده بود، خبر داد.
عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی در کاشان دستگیر شد

ganool review

View more posts from this author