عباس‌آبادی: اصلاح‌طلبان در انتخابات توفیق نسبی به‌دست آوردند/ الماسی: مجلس یکدست اصلا مطلوب نیست/ یوسفی: مردم کردستان انتظار بیشتری از دولت روحانی دارند

عباس‌آبادی: اصلاح‌طلبان در انتخابات توفیق نسبی به‌دست آوردند/ الماسی: مجلس یکدست اصلا مطلوب نیست/ یوسفی: مردم کردستان انتظار بیشتری از دولت روحانی دارند
سه عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کردستان در یک نشست خبری با رسانه‌ها، در خصوص روند برگزاری انتخابات مرحله اول و دوم در استان، دلایل عدم پیروزی کاندیداهای مورد حمایت آنان در مرحله دوم و آینده مجلس اظهارنظرهایی ارائه کردند.

عباس‌آبادی: اصلاح‌طلبان در انتخابات توفیق نسبی به‌دست آوردند/ الماسی: مجلس یکدست اصلا مطلوب نیست/ یوسفی: مردم کردستان انتظار بیشتری از دولت روحانی دارند

سه عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کردستان در یک نشست خبری با رسانه‌ها، در خصوص روند برگزاری انتخابات مرحله اول و دوم در استان، دلایل عدم پیروزی کاندیداهای مورد حمایت آنان در مرحله دوم و آینده مجلس اظهارنظرهایی ارائه کردند.
عباس‌آبادی: اصلاح‌طلبان در انتخابات توفیق نسبی به‌دست آوردند/ الماسی: مجلس یکدست اصلا مطلوب نیست/ یوسفی: مردم کردستان انتظار بیشتری از دولت روحانی دارند

خرید بک لینک

فانتزی

View more posts from this author