عدم صدور پروانه کار برای پیمانکاران متخلف در حوزه مناسب‌سازی معابر شهری زنجان

عدم صدور پروانه کار برای پیمانکاران متخلف در حوزه مناسب‌سازی معابر شهری زنجان
عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شهرداری زنجان مکلف به صدور پروانه کار برای پیمانکارانی که مناسب‌سازی معابر و محیط شهری را رعایت نمی‌کنند، نیست.

عدم صدور پروانه کار برای پیمانکاران متخلف در حوزه مناسب‌سازی معابر شهری زنجان

عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: شهرداری زنجان مکلف به صدور پروانه کار برای پیمانکارانی که مناسب‌سازی معابر و محیط شهری را رعایت نمی‌کنند، نیست.
عدم صدور پروانه کار برای پیمانکاران متخلف در حوزه مناسب‌سازی معابر شهری زنجان

خرید بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author