عده‌ای مشکلات زیست محیطی کشور را سیاسی کرده‌اند/ بودجه محیط زیست با مشکلاتش همخوانی ندارد

عده‌ای مشکلات زیست محیطی کشور را سیاسی کرده‌اند/ بودجه محیط زیست با مشکلاتش همخوانی ندارد
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس با بیان اینکه عده‌ای مشکلات زیست محیطی کشور را سیاسی کرده‌اند، گفت: حجم مشکلات زیست محیطی که کشور را تهدید می‌کند با اعتبارات سالیانه این سازمان همخوانی ندارد.

عده‌ای مشکلات زیست محیطی کشور را سیاسی کرده‌اند/ بودجه محیط زیست با مشکلاتش همخوانی ندارد

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس با بیان اینکه عده‌ای مشکلات زیست محیطی کشور را سیاسی کرده‌اند، گفت: حجم مشکلات زیست محیطی که کشور را تهدید می‌کند با اعتبارات سالیانه این سازمان همخوانی ندارد.
عده‌ای مشکلات زیست محیطی کشور را سیاسی کرده‌اند/ بودجه محیط زیست با مشکلاتش همخوانی ندارد

View more posts from this author