عرضه محصولات خوشه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی فارس در چین

عرضه محصولات خوشه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی فارس در چین
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از افتتاح پاویون دائمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد شانگهای چین خبر داد.

عرضه محصولات خوشه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی فارس در چین

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از افتتاح پاویون دائمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد شانگهای چین خبر داد.
عرضه محصولات خوشه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی فارس در چین

View more posts from this author