عزل مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کنند

عزل مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کنند
فرماندار محمودآباد گفت: مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند تشویق و در غیر این‌صورت طبق دستورالعمل عزل می‌شوند.

عزل مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کنند

فرماندار محمودآباد گفت: مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند تشویق و در غیر این‌صورت طبق دستورالعمل عزل می‌شوند.
عزل مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کنند

فروش بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author