عزم جزم ذوبی‌ها برای دومین برتری خانگی/ الوحده حریف دشواری به نظر نمی‌رسد

عزم جزم ذوبی‌ها برای دومین برتری خانگی/ الوحده حریف دشواری به نظر نمی‌رسد
از هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم ذوب‌آهن اصفهان در فولادشهر میزبان الوحده امارات است.

عزم جزم ذوبی‌ها برای دومین برتری خانگی/ الوحده حریف دشواری به نظر نمی‌رسد

از هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم ذوب‌آهن اصفهان در فولادشهر میزبان الوحده امارات است.
عزم جزم ذوبی‌ها برای دومین برتری خانگی/ الوحده حریف دشواری به نظر نمی‌رسد

View more posts from this author