علامه حسن‌زاده آملی به دلیل مشکل قلبی بستری شد/ مساعد بودن حال علامه

علامه حسن‌زاده آملی به دلیل مشکل قلبی بستری شد/ مساعد بودن حال علامه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بستری شدن حضرت آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی به دلیل مشکل قلبی در یکی از بیمارستان‌های آمل خبر داد.

علامه حسن‌زاده آملی به دلیل مشکل قلبی بستری شد/ مساعد بودن حال علامه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بستری شدن حضرت آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی به دلیل مشکل قلبی در یکی از بیمارستان‌های آمل خبر داد.
علامه حسن‌زاده آملی به دلیل مشکل قلبی بستری شد/ مساعد بودن حال علامه

View more posts from this author