علت بسته شدن جاده رامهرمز _بهبهان توسط کشاورزان از زبان فرماندار

علت بسته شدن جاده رامهرمز _بهبهان توسط کشاورزان از زبان فرماندار
فرماندار رامهرمز گفت: به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در خرید گندم از کشاورزان پیش آمده بود صبح امروز تعدادی از کشاورزان به این وضعیت معترض شدند که با پیگیری‌های به عمل آمده این مشکل تا حدودی رفع شده است.

علت بسته شدن جاده رامهرمز _بهبهان توسط کشاورزان از زبان فرماندار

فرماندار رامهرمز گفت: به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در خرید گندم از کشاورزان پیش آمده بود صبح امروز تعدادی از کشاورزان به این وضعیت معترض شدند که با پیگیری‌های به عمل آمده این مشکل تا حدودی رفع شده است.
علت بسته شدن جاده رامهرمز _بهبهان توسط کشاورزان از زبان فرماندار

View more posts from this author