علت تیراندازی اطراف میدان صاحب‌الزمان مشهد اعلام شد

علت تیراندازی اطراف میدان صاحب‌الزمان مشهد اعلام شد
رئیس پلیس مشهد در خصوص شنیده‌شدن صدای تیر در اطراف میدان صاحب‌الزمان مشهد گفت: این تیراندازی‌ها برای دستگیری یک سارق خیابانی بود.

علت تیراندازی اطراف میدان صاحب‌الزمان مشهد اعلام شد

رئیس پلیس مشهد در خصوص شنیده‌شدن صدای تیر در اطراف میدان صاحب‌الزمان مشهد گفت: این تیراندازی‌ها برای دستگیری یک سارق خیابانی بود.
علت تیراندازی اطراف میدان صاحب‌الزمان مشهد اعلام شد

View more posts from this author