علل کودک‌آزاری «زهرا» بررسی می‌شود+آخرین تصاویر

علل کودک‌آزاری «زهرا» بررسی می‌شود+آخرین تصاویر
مسؤول روابط عمومی سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به کودک آزاری دختر 4 ساله در خمینی‌شهر گفت: ریشه این کودک آزاری آسیب‌شناسی خواهد شد و بر روی مسائل مداخلات درمانی و خدمات مددکاری و روانشناسی کار می‌شود.

علل کودک‌آزاری «زهرا» بررسی می‌شود+آخرین تصاویر

مسؤول روابط عمومی سازمان بهزیستی استان اصفهان با اشاره به کودک آزاری دختر 4 ساله در خمینی‌شهر گفت: ریشه این کودک آزاری آسیب‌شناسی خواهد شد و بر روی مسائل مداخلات درمانی و خدمات مددکاری و روانشناسی کار می‌شود.
علل کودک‌آزاری «زهرا» بررسی می‌شود+آخرین تصاویر

View more posts from this author