علی لاریجانی وارد مشهد شد

علی لاریجانی وارد مشهد شد
رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.

علی لاریجانی وارد مشهد شد

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.
علی لاریجانی وارد مشهد شد

View more posts from this author