عمارت طاهری دامغان مرمت شد

عمارت طاهری دامغان مرمت شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دامغان گفت: عمارت طاهری این شهرستان مرمت شد.

عمارت طاهری دامغان مرمت شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دامغان گفت: عمارت طاهری این شهرستان مرمت شد.
عمارت طاهری دامغان مرمت شد

بازی

View more posts from this author