عمده مشکلات منطقه 20 به دهه‌های گذشته باز می‌گردد

عمده مشکلات منطقه 20 به دهه‌های گذشته باز می‌گردد
شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه عمده مشکلات این منطقه به دهه‌های گذشته بازمی گردد گفت: رفع این مشکلات نیازمند عزم جدی سازمان‌های ذی‌ربط و همگانی است،

عمده مشکلات منطقه 20 به دهه‌های گذشته باز می‌گردد

شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه عمده مشکلات این منطقه به دهه‌های گذشته بازمی گردد گفت: رفع این مشکلات نیازمند عزم جدی سازمان‌های ذی‌ربط و همگانی است،
عمده مشکلات منطقه 20 به دهه‌های گذشته باز می‌گردد

ganool review

View more posts from this author