عملکرد استقلال تهران در بازی‌های خارج از خانه

عملکرد استقلال تهران در بازی‌های خارج از خانه
استقلال تهران در رقابت‌های امسال 11 بار به‌عنوان تیم میهمان به میدان رفتند که موفق به کسب 13 امتیاز از 33 امتیاز این بازی‌ها شدند.

عملکرد استقلال تهران در بازی‌های خارج از خانه

استقلال تهران در رقابت‌های امسال 11 بار به‌عنوان تیم میهمان به میدان رفتند که موفق به کسب 13 امتیاز از 33 امتیاز این بازی‌ها شدند.
عملکرد استقلال تهران در بازی‌های خارج از خانه

View more posts from this author