عملیات بازسازی پیاده‌راه بلوار شهید چمران سنندج آغاز شد

عملیات بازسازی پیاده‌راه بلوار شهید چمران سنندج آغاز شد
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری سنندج از اجرای عملیات بازسازی پیاده‌راه بلوار شهید چمران این شهر خبر داد و گفت: تسهیلات رفاهی در این پیاده‌رو احداث می‌شود.

عملیات بازسازی پیاده‌راه بلوار شهید چمران سنندج آغاز شد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری سنندج از اجرای عملیات بازسازی پیاده‌راه بلوار شهید چمران این شهر خبر داد و گفت: تسهیلات رفاهی در این پیاده‌رو احداث می‌شود.
عملیات بازسازی پیاده‌راه بلوار شهید چمران سنندج آغاز شد

موزیک سرا

View more posts from this author