عملیات لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب نخیلات اهرم اجرا می‌شود

عملیات لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب نخیلات اهرم اجرا می‌شود
فرماندار تنگستان گفت: انتظار می‌رود در نیمه اول سال جاری عملیات لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب نخیلات و مزارع کشاورزی شهر اهرم اجرا شود.

عملیات لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب نخیلات اهرم اجرا می‌شود

فرماندار تنگستان گفت: انتظار می‌رود در نیمه اول سال جاری عملیات لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب نخیلات و مزارع کشاورزی شهر اهرم اجرا شود.
عملیات لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب نخیلات اهرم اجرا می‌شود

فروش بک لینک

ganool review

View more posts from this author