عیادت استاندار ایلام از جانباز 70 درصد

عیادت استاندار ایلام از جانباز 70 درصد
استاندار ایلام و هیأت همراه در سفر به شهرستان دره‌شهر با جانباز 70 درصد دفاع مقدس دیدار کردند.

عیادت استاندار ایلام از جانباز 70 درصد

استاندار ایلام و هیأت همراه در سفر به شهرستان دره‌شهر با جانباز 70 درصد دفاع مقدس دیدار کردند.
عیادت استاندار ایلام از جانباز 70 درصد

بازی

View more posts from this author