عیدی صنعت نفت به آبادانی‌ها/ عبور آسان از سد قعرنشین

عیدی صنعت نفت به آبادانی‌ها/ عبور آسان از سد قعرنشین
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با غلبه بر قعرنشین لیگ برتر، سال 96 را با پیروزی به پایان برد.

عیدی صنعت نفت به آبادانی‌ها/ عبور آسان از سد قعرنشین

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با غلبه بر قعرنشین لیگ برتر، سال 96 را با پیروزی به پایان برد.
عیدی صنعت نفت به آبادانی‌ها/ عبور آسان از سد قعرنشین

View more posts from this author