غرب به دنبال ارائه منجی‌های بدلی به مردم است

غرب به دنبال ارائه منجی‌های بدلی به مردم است
مبلع برجسته حوزه علمیه قم گفت: غرب با نمادهای کارتونی برای تغییر نگرش‌ها اقدام می‌کند تا منجی‌های بدلی را به مردم غالب کند.

غرب به دنبال ارائه منجی‌های بدلی به مردم است

مبلع برجسته حوزه علمیه قم گفت: غرب با نمادهای کارتونی برای تغییر نگرش‌ها اقدام می‌کند تا منجی‌های بدلی را به مردم غالب کند.
غرب به دنبال ارائه منجی‌های بدلی به مردم است

بک لینک رنک 1

عکس

View more posts from this author