غرق شدن پسر 18 ساله در یکی از استخرهای شهر میانه

غرق شدن پسر 18 ساله در یکی از استخرهای شهر میانه
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی از غرق شدن پسر 18 ساله در یکی از استخرهای شهر میانه خبر داد.

غرق شدن پسر 18 ساله در یکی از استخرهای شهر میانه

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی از غرق شدن پسر 18 ساله در یکی از استخرهای شهر میانه خبر داد.
غرق شدن پسر 18 ساله در یکی از استخرهای شهر میانه

View more posts from this author