غلظت ریزگردها در هندیجان به 26 برابر حد مجاز رسید

غلظت ریزگردها در هندیجان به 26 برابر حد مجاز رسید
بنا اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان غلظت ریزگردها در هندیجان در ساعت 15 امروز به 3923 میکروگرم بر مترمکعب 26 برابر حد مجاز رسید.

غلظت ریزگردها در هندیجان به 26 برابر حد مجاز رسید

بنا اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان غلظت ریزگردها در هندیجان در ساعت 15 امروز به 3923 میکروگرم بر مترمکعب 26 برابر حد مجاز رسید.
غلظت ریزگردها در هندیجان به 26 برابر حد مجاز رسید

View more posts from this author