فاصله‌‌ها میان مسؤولان و مردم برداشته شود/ تلاش دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی

فاصله‌‌ها میان مسؤولان و مردم برداشته شود/ تلاش دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه باید فاصله‌های بین مسوولان و مردم برداشته شود، گفت: باید جناح گرائی‌ها کم‌رنگ شود و پشت سر مقام معظم رهبری برای حل مشکلات حرکت کنیم.

فاصله‌‌ها میان مسؤولان و مردم برداشته شود/ تلاش دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه باید فاصله‌های بین مسوولان و مردم برداشته شود، گفت: باید جناح گرائی‌ها کم‌رنگ شود و پشت سر مقام معظم رهبری برای حل مشکلات حرکت کنیم.
فاصله‌‌ها میان مسؤولان و مردم برداشته شود/ تلاش دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی

View more posts from this author