فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ترمینال فرودگاهی کرمان

فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ترمینال فرودگاهی کرمان
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای پروژه بزرگ ترمینال فرودگاهی کرمان خبر داد.

فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ترمینال فرودگاهی کرمان

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای پروژه بزرگ ترمینال فرودگاهی کرمان خبر داد.
فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای ترمینال فرودگاهی کرمان

View more posts from this author