فراخوان کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) اعلام شد

فراخوان کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) اعلام شد
دبیر اجرایی کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) از اعلام فراخوان کنگره ملی با عنوان “حضرت زینب (س) و مدافعان حرم” در کرمانشاه خبر داد.

فراخوان کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) اعلام شد

دبیر اجرایی کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) از اعلام فراخوان کنگره ملی با عنوان “حضرت زینب (س) و مدافعان حرم” در کرمانشاه خبر داد.
فراخوان کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) اعلام شد

فیلم سریال آهنگ

اتوموبیل

View more posts from this author