فردا در دور پنجم به سکوی نخست حمله می‌کنم

فردا در دور پنجم به سکوی نخست حمله می‌کنم
رکابزن تبریزی تیم دوچرخه‌سواری پیشگامان کویر یزد گفت: فردا برای کسب سکوی نخست تور سی‌و‌یکم حمله می‌کنم.

فردا در دور پنجم به سکوی نخست حمله می‌کنم

رکابزن تبریزی تیم دوچرخه‌سواری پیشگامان کویر یزد گفت: فردا برای کسب سکوی نخست تور سی‌و‌یکم حمله می‌کنم.
فردا در دور پنجم به سکوی نخست حمله می‌کنم

بک لینک قوی

View more posts from this author