فرهنگ امر به‌ معروف در جامعه ترویج شود

فرهنگ امر به‌ معروف در جامعه ترویج شود
امام جمعه مهدی‌شهر گفت: فرهنگ امر به‌ معروف و نهی از منکر امروز باید در جامعه ترویج شود.

فرهنگ امر به‌ معروف در جامعه ترویج شود

امام جمعه مهدی‌شهر گفت: فرهنگ امر به‌ معروف و نهی از منکر امروز باید در جامعه ترویج شود.
فرهنگ امر به‌ معروف در جامعه ترویج شود

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author