فرهنگ جهاد و شهادت نبود دشمن، ایران را می‌بلعید/ متأسفانه دشمن در تهاجم فرهنگی تا حدودی موفق بوده است

فرهنگ جهاد و شهادت نبود دشمن، ایران را می‌بلعید/ متأسفانه دشمن در تهاجم فرهنگی تا حدودی موفق بوده است
مسؤول معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه گفت: اگر فرهنگ جهاد و شهادت وجود نداشت، امروز ایران بلعیده‌ شده بود و آمریکایی‌ها با روی کار آوردن گروهک تکفیری داعش خواستند به اصل انقلاب اسلامی خدشه وارد کردند.

فرهنگ جهاد و شهادت نبود دشمن، ایران را می‌بلعید/ متأسفانه دشمن در تهاجم فرهنگی تا حدودی موفق بوده است

مسؤول معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه گفت: اگر فرهنگ جهاد و شهادت وجود نداشت، امروز ایران بلعیده‌ شده بود و آمریکایی‌ها با روی کار آوردن گروهک تکفیری داعش خواستند به اصل انقلاب اسلامی خدشه وارد کردند.
فرهنگ جهاد و شهادت نبود دشمن، ایران را می‌بلعید/ متأسفانه دشمن در تهاجم فرهنگی تا حدودی موفق بوده است

View more posts from this author