فضای احترام به شهید و شهادت در کردستان حاکم است

فضای احترام به شهید و شهادت در کردستان حاکم است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان گفت: فضای احترام به شهید و شهادت در کردستان حاکم است.

فضای احترام به شهید و شهادت در کردستان حاکم است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان گفت: فضای احترام به شهید و شهادت در کردستان حاکم است.
فضای احترام به شهید و شهادت در کردستان حاکم است

خرید بک لینک

View more posts from this author