فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب کارساز نشد/ هیمنه ابرقدرت‌ها را شکستیم

فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب کارساز نشد/ هیمنه ابرقدرت‌ها را شکستیم
امام جمعه همدان با بیان اینکه در این 40 سال هر چه دشمنان علیه ایران اسلامی کار کردند نظام ما قوی‌تر شد، گفت: دشمنان علیه انقلاب سمپاشی می‌کنند ولی ما با ایمان به خدا پیش می‌رویم.

فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب کارساز نشد/ هیمنه ابرقدرت‌ها را شکستیم

امام جمعه همدان با بیان اینکه در این 40 سال هر چه دشمنان علیه ایران اسلامی کار کردند نظام ما قوی‌تر شد، گفت: دشمنان علیه انقلاب سمپاشی می‌کنند ولی ما با ایمان به خدا پیش می‌رویم.
فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب کارساز نشد/ هیمنه ابرقدرت‌ها را شکستیم

View more posts from this author