فعالیت 165 داروساز در کردستان/ 80 درصد داروسازان بومی هستند

فعالیت 165 داروساز در کردستان/ 80 درصد داروسازان بومی هستند
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان کردستان از فعالیت 165 داروساز در 111 داروخانه در سطح استان خبر داد.

فعالیت 165 داروساز در کردستان/ 80 درصد داروسازان بومی هستند

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان کردستان از فعالیت 165 داروساز در 111 داروخانه در سطح استان خبر داد.
فعالیت 165 داروساز در کردستان/ 80 درصد داروسازان بومی هستند

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author