فعالیت 9 جایگاه سوخت سی‌ان‌جی تا پایان نوروز

فعالیت 9 جایگاه سوخت سی‌ان‌جی تا پایان نوروز
مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج از فعال بودن 9 جایگاه سوخت سی ان جی در ایام نوروز خبر داد و گفت: این جایگاه‌ها شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت هستند.

فعالیت 9 جایگاه سوخت سی‌ان‌جی تا پایان نوروز

مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج از فعال بودن 9 جایگاه سوخت سی ان جی در ایام نوروز خبر داد و گفت: این جایگاه‌ها شبانه‌روزی آماده ارائه خدمت هستند.
فعالیت 9 جایگاه سوخت سی‌ان‌جی تا پایان نوروز

آلرژی و تغذیه

دانلود موزیک

View more posts from this author