فلسفه نامگذاری سال جدید نشأت گرفته از متن کتاب و سنت است

فلسفه نامگذاری سال جدید نشأت گرفته از متن کتاب و سنت است
نماینده ولی‌فقیه در کاشان در خصوص نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: فلسفه نامگذاری سال جدید با محوریت اقتصاد مقاومتی نشأت گرفته از متن کتاب و سنت و سیره ائمه معصومین(علیهم‌السلام) است.

فلسفه نامگذاری سال جدید نشأت گرفته از متن کتاب و سنت است

نماینده ولی‌فقیه در کاشان در خصوص نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: فلسفه نامگذاری سال جدید با محوریت اقتصاد مقاومتی نشأت گرفته از متن کتاب و سنت و سیره ائمه معصومین(علیهم‌السلام) است.
فلسفه نامگذاری سال جدید نشأت گرفته از متن کتاب و سنت است

عکس های داغ جدید

سپهر نیوز

View more posts from this author