فوتبالیست قروه‌ای به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شد

فوتبالیست قروه‌ای به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شد
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: فاطمه مخدومی بانوی فوتبالیست قروه‌ای از سوی کادر فنی فدراسیون به اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر زیر 16 سال کشور در تهران دعوت شد.

فوتبالیست قروه‌ای به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شد

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: فاطمه مخدومی بانوی فوتبالیست قروه‌ای از سوی کادر فنی فدراسیون به اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر زیر 16 سال کشور در تهران دعوت شد.
فوتبالیست قروه‌ای به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر کشور دعوت شد

میهن دانلود

View more posts from this author