فوتبالیست کامیارانی راهی رقابت‌های جهانی 2016 ایتالیا شد

فوتبالیست کامیارانی راهی رقابت‌های جهانی 2016 ایتالیا شد
با نظر کادر فنی فدراسیون، میلاد محمدی فوتبالیست ناشنوای کامیارانی برای شرکت در سومین دوره رقابت‌های جهانی 2016 عازم ایتالیا شد.

فوتبالیست کامیارانی راهی رقابت‌های جهانی 2016 ایتالیا شد

با نظر کادر فنی فدراسیون، میلاد محمدی فوتبالیست ناشنوای کامیارانی برای شرکت در سومین دوره رقابت‌های جهانی 2016 عازم ایتالیا شد.
فوتبالیست کامیارانی راهی رقابت‌های جهانی 2016 ایتالیا شد

wolrd press news

View more posts from this author