فوتبال جام حلبچه سقز با قهرمانی تیم «باکوور» پایان یافت

فوتبال جام حلبچه سقز با قهرمانی تیم «باکوور» پایان یافت
یازدهمین دوره مسابقات جام حلبچه، پس از یک ماه رقابت بین 24 تیم با قهرمانی تیم «باکوور» به پایان رسید.

فوتبال جام حلبچه سقز با قهرمانی تیم «باکوور» پایان یافت

یازدهمین دوره مسابقات جام حلبچه، پس از یک ماه رقابت بین 24 تیم با قهرمانی تیم «باکوور» به پایان رسید.
فوتبال جام حلبچه سقز با قهرمانی تیم «باکوور» پایان یافت

بک لینک

View more posts from this author