فولاد از پس استقلال آماده برنیامد/ باران گل در هوای بارانی اهواز

فولاد از پس استقلال آماده برنیامد/ باران گل در هوای بارانی اهواز
تیم فوتبال استقلال تهران در یک بازی تماشایی و زیر بارش باران موفق شد فولاد خوزستان را با نتیجه چهار بر یک مغلوب کرده و جای این تیم را در رده سوم جدول بگیرد.

فولاد از پس استقلال آماده برنیامد/ باران گل در هوای بارانی اهواز

تیم فوتبال استقلال تهران در یک بازی تماشایی و زیر بارش باران موفق شد فولاد خوزستان را با نتیجه چهار بر یک مغلوب کرده و جای این تیم را در رده سوم جدول بگیرد.
فولاد از پس استقلال آماده برنیامد/ باران گل در هوای بارانی اهواز

View more posts from this author