فیروز کریمی به نشست خبری نمی‌رسد

فیروز کریمی به نشست خبری نمی‌رسد
سرمربی گسترش فولاد به نشست خبری قبل از بازی تیمش برابر استقلال خوزستان نمی‌رسد.

فیروز کریمی به نشست خبری نمی‌رسد

سرمربی گسترش فولاد به نشست خبری قبل از بازی تیمش برابر استقلال خوزستان نمی‌رسد.
فیروز کریمی به نشست خبری نمی‌رسد

View more posts from this author